Chân dung gã cua đồng

By

 

 

 

 Chân dung gã cua đồng

Đỗ Tiến Thụy

Sinh ngày 12-10-1970

Quê quán: Tốt Động Chương Mĩ Hà Tây.

Nghề nghiệp: Bộ đội làm văn

Nơi công tác: Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 4-Lý nam Đế Hà Nội.

More...